มาตรฐานการบริการ

ERA CORP ให้บริการในด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าภายในประเทศและยังเป็นตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมที่บริษัทได้เป็นสมาชิกอยู่ ดังนี้

  1. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
  2. สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  3. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOGO CTAT LOGO-TACBA

LOGO-TIFFA110-98