ERA CORP ยินดีต้อนรับ

ERA-TRUCKS

ERA CORP CO., LTD. ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 2007 ในกรุงเทพมหานคร  บริษัทของเราให้บริการด้านการขนส่ง และกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เราให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการดำเนินพิธีการศุลกากรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เรามีเครือข่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งในการดูแลการส่งสินค้าของคุณไปทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มที่ที่สุด และทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานด้วยความเชื่อมั่น และมาตรฐานอันสูงสุด