ERA CORP ยินดีต้อนรับ

ERA-TRUCKS

ERA CORP CO., LTD. ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 2007 ในกรุงเทพมหานคร  บริษัทของเราให้บริการด้านการขนส่ง และกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เราให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการดำเนินพิธีการศุลกากรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เรามีเครือข่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งในการดูแลการส่งสินค้าของคุณไปทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มที่ที่สุด และทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานด้วยความเชื่อมั่น และมาตรฐานอันสูงสุด

ERA CORP CO., LTD.
89/23, 24, 25 Supalai Novo Ville Klong 5, Moo 17,
T. Buengkhamphroi, A. Lumlukka, Phathumthani 12150, Thailand
Tel: +66 (0) 2192 3158, +66 (0) 2192 3178, +66 (0) 2192 3199
Fax: +66 (0) 2192 3288, +66 (0) 2192 3182
HOTLINE: +66 (0)8 9823 6480
E-mail: cs@eracorpasia.com